Hartwerkers.nl

Op de site hartwerkers.nl staan korte films en verhalen over mensen die doen waar ze oprecht gelukkig van worden. Vanuit passie en met liefde voor hun vak. Daarmee maken ze het verschil. In hun werk en voor de mensen die ermee in aanraking komen. Dát geeft pas inspiratie!