De juiste PR voor uw kerk

28-02-2014 10:39

De kerk bestaat uit mensen. Zij maken samen uw kerk eigen. Zonder mensen ís er geen kerk. Zonder jongeren heeft de kerk geen toekomst. Het is daarom van het grootste belang om de jeugd en hun ouders zo goed mogelijk te betrekken bij alles wat er in uw kerk plaatsvindt. De tijd dat dit alleen nog met een tweemaandelijks gestencild boekje bij de leden gebeurde ligt inmiddels ver achter ons. Nieuwe media als een internetsite, E-Magazine, mailinglijst, Whatsapp groep, en YouTube Videokanaal zijn onmisbaar geworden om de jeugdig denkende doelgroep aan te spreken en triggeren om te komen.

Steeds meer kerken fungeren als centraal buurtpunt in de wijk. Daarbij horen laagdrempelige buurtaktiviteiten voor wijkbewoners die aangekondigd moeten worden met gerichte pr acties als posters en flyers. Deze zijn overigens ook heel handig om nabij gelegen kerken te informeren, uw eigen leden extra te attenderen, of gezamenlijke projecten te ondersteunen. Ook kranten en lokale omroepen kunnen u helpen met reclame maken!

Er zijn vele mogelijkheden waarvan u hieronder en hiernaast een klein aantal voorbeelden kunt zien. Uiteraard moet de pr van uw kerk nauw aansluiten bij uw wensen en daarom zal deze voor iedere kerk en parochie anders zijn. Gerichte pr kan ook voor een bescheiden budget. Neemt u daarom eens vrijblijvend contact op om te praten. Want zoveel kerken zoveel mensen zoveel wensen!